مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در راستای ارتقای سواد اطلاعاتی و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص در حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی، در روز چهارشنبه 27 دی ماه اقدام به برگزاری "وبینار آموزشی کاربرد هوش مصنوعی در حوزه پژوهش" نمود. دسترسی به محتوای کارگاه از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

وبینار آموزشی کاربرد هوش مصنوعی در حوزه پژوهش