دسترسی به اطلاعات کتابشناختی پایان نامه های دانشگاه به صورت فایل اکسل، حاوی : (عنوان پایان نامه،نام نویسنده،استاد مشاور، استاد راهنما، سال ارائه،مقطع،رشته تحصیلی و دانشکده) از طریق وبسایت کتابخانه مرکزی دانشگاه به آدرس centlib.mazums.ac.ir امکان پذیر بوده و قابل جستجو و گزارش گیری می باشد.