سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران  از تاریخ 19 تا 29 اردیبهشت در محل مصلی امام خمینی تهران، برگزار خواهد شد. شعار امسال نمایشگاه: ” بخوانیم و بسازیم”