خط مشی

  هدف کلی

    کتابخانه الکترونیک ارتقای مستمر کمی و کیفی ارائه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی به مراجه کنندگان در امر آموزش و پژوهش بوده که در نهایت موجب ارتقای سطح رضایتمندی و  توانمندسازی مراجعه کنندگان از طریق تسهیل امکانات دسترسی از راه دور به منابع، اطلاعات علمی، اخبار و ... با ارائه روزآمدترین و دقیق ترین خدمات وفناوری ها به مراجعان خواهد گردید.

    امیدواریم در آینده به صورت متمرکز شاهد ارائه فعالیت ها و توانمندی های کتابخانه ها باشیم و در یک دنیای مجازی کلیه کتابخانه ها قابل دسترسی باشند.

 

 ماموریت، خط مشی و اهداف اختصاصی

     کتابخانه دیجیتال در واقع پورتال دسترسی به منابع معتبر و روزآمد علوم پزشکی می باشد. این منابع از روش های مختلف فراهم گردیده است:

  • دسترسی به بعضی پایگاه ها توسط وزارت متبوع
  • منابع داخلی خریداری شده توسط دانشگاه
  • منابع خارجی خریداری شده توسط دانشگاه شامل کتب و نشریات الکترونیک
  • دسترسی های آزمایشی ارائه شده توسط ناشر
  • منابع رایگان در وب

    این پورتال همچنین شامل فایل های آموزشی منابع الکترونیک، لینک دسترسی به اخبار، اطلاعات و گزارش های مربوط به فعالیت های انجام شده، دسترسی به اطلاعات پایان نامه ها، کتاب های دیجیتال، انتشارات دانشگاه، معرفی کتابداران و اطلاع رسانان دانشگاه، تازه های کتابخانه، پرسش از کتابدار و ... است.