اهداف، وظایف و خدمات کتابخانه دیجیتال به شرح زیر است:

 • تقویت آموزش، پژوهش و فعالیت های پژوهشی دانشگاه در راستای اهداف پژوهشی و آموزشی و حمایت از تلاش های دانشگاه در جهت ارتقای سلامت
 • دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشگاه و مدیریت بهره برداری از این منابع
 • دسترسی به منابع علمی الکترونیک اعم از منابع آرشیو و روزآمد
 • صرفه جویی در وقت و هزینه
 • حمایت از اهداف و رسالت آموزشی و پژوهشی دانشگاه دانشگاه
 • ارائه خدمات اطلاع رسانی از راه دور
 • توانمندسازی کتابداران و کارشناسان اطلاع رسانی دانشگاه
 • توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه
 • ارائه آموزش های لازم به صورت آنلاین برای استفاده آسان تر از طریق راهنماهای آموزشی، بروشورها، اسلایدها و ...
 • روزآمد نگه داشتن اطلاعات مجلات، CD، پایان نامه ها و منابع الکترونیک بر روی سایت دانشگاه و اطلاع  رسانی مرتب به دانشجویان، اعضاء هیات علمی از طریق اخبار سایت، SMS و  E-mail 
 • روزآمدسازی اطلاعات شبکه نرم افزار یکپارچه کتابخانه
 • مدیریت و نظارت بر نظرات و میزان استفاده از منابع و بخش های مختلف کتابخانه الکترونیک از طریق پایش و فرم های نظرسنجی آنلاین.
 • ارتقا و بهره وری در بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی
 • روزآمدسازی اخبار و اطلاعات وب سایت
 • محتواسازی اطلاعات مفید برای سایت